Rentokil technician holding paper for woman to sign

Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (APDP)

Syarikat juga boleh menyediakan atau meminta data peribadi anda kepada atau dari mana-mana pihak ketiga untuk tujuan menjalankan pemeriksaan latar belakang.