Female Ambius Technician Pruning Plant In Orange Pot

Wat verwacht Rentokil Initial van zijn collega’s?

Om aan de hoge eisen van onze klanten te voldoen, hebben wij enkele essentiële eisen waarvan wij vinden dat wij ze redelijkerwijs van al onze collega’s mogen verwachten.

Alle collega’s moeten de cultuur van ethisch gedrag en hoge gedragsnormen van Rentokil Initial aanvaarden. Dat betekent dat we integer en respectvol met klanten en collega’s omgaan, wetten en reglementen naleven en de vertrouwelijkheid van onze eigen informatie en die van onze klanten respecteren.

Rentokil Initial verwacht dat elke medewerker zich correct gedraagt, in lijn met onze Gedragscode. Correct gedrag betekent ook een verantwoordelijke naleving van het beleid en de richtlijnen voor Gezondheid en Veiligheid van het bedrijf. Eenvoudig gesteld: niets is belangrijker dan de veiligheid van onze collega’s, onze klanten en andere mensen met wie wij tijdens de levering van onze diensten in contact komen. De cijfers voor gezondheid en veiligheid worden tijdens elke vergadering van de raad van bestuur en van het directieteam van het bedrijf besproken.

U moet de beloften aan onze klanten nakomen, onze waarden in uw dagelijkse werk in de praktijk brengen en waar mogelijk de verwachtingen overtreffen!

Service
Net iets meer doen, optimaal presteren, trots zijn op wat wij doen 

Relaties
Altijd open, eerlijk en behulpzaam zijn tegenover klanten en collega’s 

Teamwerk
Beste praktijken delen, samenwerken, communiceren en samen de beste resultaten neerzetten

Heel het bedrijf houdt zich aan dezelfde waarden. Wij hebben onze waarden en gedragingen bovendien opgenomen in ons standaardproces voor de evaluatie van de persoonlijke ontwikkeling. Onze collega’s overlopen hun vooruitgang samen met hun manager om een beeld te krijgen van hun vorderingen en van hun sterke en zwakke punten, en om te plannen hoe ze zich verder kunnen ontwikkelen en verbeteren. 

Rentokil Initial hoopt dat de medewerkers loyaal zullen zijn aan het bedrijf, wat betekent dat ze de waarden van ons merk uitdragen, onze diensten aanbevelen waar dat kan, bij ons blijven werken en een lange, lonende loopbaan genieten. Het bedrijf respecteert collega’s van alle leeftijden en met elke anciënniteit.

Wij trachten altijd de verwachtingen van zowel collega’s als klanten te overtreffen. Wij leggen de lat hoog voor onze prestaties: we willen onze expertise inzetten om altijd topprestaties te leveren. Die expertise is het resultaat van de opleiding van onze medewerkers, ons globale inzicht en een innovatie die ons de best mogelijk hulpmiddelen verschaft.

Male Rentokil Pest Control Technician In Kitchen With PDA

Wat mogen de collega’s van Rentokil Initial verwachten?

Het bedrijf geeft altijd voorrang aan veiligheid. Wij zullen nooit toegevingen doen op het vlak van veiligheid. Wij hebben een duidelijk beleid en geven uitgebreide opleiding. Niets is belangrijker voor ons. Wij willen een werkplek scheppen waar we allemaal trots op zijn. De overgrote meerderheid van de medewerkers van Rentokil Initial zijn trots op hun bedrijf en vinden dat ze in hun rol hun vaardigheden en bekwaamheden goed kunnen benutten. Ze voelen zich goed in een organisatie die zichzelf hoge normen oplegt, overal ter wereld een leidersrol speelt en haar klanten een buitengewone service, professionalisme en innovatie aanbiedt. Wij doen bovendien ons best om een ethisch en verantwoordelijk bedrijf te zijn.

De collega’s van Rentokil Initial mogen nooit het gevoel hebben dat zij alleen tegenover de uitdagingen van hun werk staan. Een van onze kernwaarden is teamwerk, en in elke activiteit stellen we vast dat teams veel meer bereiken dan individuen. Teamwerk zit in de kern van ons DNA.

Bij Rentokil Initial betalen we onze mensen in lijn met de verwachtingen van de arbeidsmarkt en geven we de collega’s de kans om op hun prestaties gebaseerde bijkomende beloningen te ontvangen. Onze globale aanpak van graden en vergoedingen betekent dat iedereen volgens zijn rol wordt betaald, zonder invloed van leeftijd of gender. Wij monitoren dit voortdurend om te verzekeren dat wij een eerlijke en billijke werkplek blijven.

Bij Rentokil Initial kunnen de medewerkers erop rekenen dat hun inspanningen en prestaties erkend worden. Dat kan op veel manieren gebeuren, bijvoorbeeld door gepaste financiële voordelen, bepaald aan de hand van onafhankelijke analyses, of door erkenningsprogramma’s voor uitstekend werk en andere realisaties. Om het eenvoudig te stellen, wij praten met elkaar en steunen elkaar. Ook dagelijkse prestaties krijgen een bedankje.

Rentokil Initial heeft een brede waaier van rollen voor alle leeftijden, onderwijsniveaus en vaardigheden. Iedereen krijgt gelijke kansen om vooruit te gaan. Sommige van onze rollen zijn manueel en fysiek uitdagend, andere zijn bijvoorbeeld gericht op de verkoop vanuit het kantoor. Maar eerst en vooral kijken we of een kandidaat zich in onze waarden en cultuur herkent. Daardoor heeft Rentokil Initial een cultuur van lange anciënniteit.

Wij respecteren diversiteit, want wij vinden diversiteit belangrijk. Wij hebben een diverse werkplek en proberen die zo inclusief, open en aantrekkelijk mogelijk te maken, met leiders die zichtbaar zijn voor de medewerkers en die dialoog aanmoedigen.

Onze collega’s zijn sterk gemotiveerd en krijgen de tools die ze nodig hebben om het werk te klaren. Onze laatste peiling onder de medewerkers bevestigt dat, en wij werken hard om de werkplek nog verder te verbeteren, onder meer door het gebruik van digitale technologieën. Dankzij onze lokale successen en internationale bereik kunnen wij echte kansen aanbieden.