เราทำอะไร

ธุรกิจพิเศษอื่นๆ ที่เราเป็นผู้นำในแต่ละด้าน

การให้บริการทางด้านเวชกรรมหรือทางการแพทย์

การให้บริการทางด้านเวชกรรมหรือทางการแพทย์ เช่น การเก็บและกำจัดขยะอันตราย ติดเชื่อ

เครื่องแบบ

การให้เช่าเครื่องแบบสำหรับทุกธุรกิจ (ประเทศฝรั่งเศส)

การปกป้องและดูแลอาคารสถานที่

การปกป้องและดูแลอาคารสถานที่ การดูแลเรื่องระบบความชื้น สิ่งที่สามารถทำลายอุปกรณ์จำพวกไม้ (หนอนไม้) การบำรุงรักษาไม่ให้ไม้เสียหรือเกิดความเสียหาย

ระบบกระจายน้ำหอมแบบพิเศษ

ระบบกระจายน้ำหอมแบบพิเศษ ที่เพิ่มพลังความหอมและยกระดับประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขอนามัย

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขอนามัย เช่น การให้บริการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพสูง (ให้บริการในประเทศอังกฤษและประเทศแถบยุโรป)


Rentokil

Rentokil เป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการทางด้านกำจัดเมลง ด้วยวิธีการทำงานที่เป็นมืออาชีพไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง การรับประกันคุณภาพของการบริการ และแสดงความรับผิดชอบต่อความพึงพอใจและมาตรฐานการบริการต่อลูกค้า.

การดำเนินธุรกิจตลอดมาของ Rentokil ในทั่วทุกมุมโลก ไม่ว่าจะเป็นลูกค้ารายย่อยหรือลูกค้าระดับองค์กร ตางก็ให้ความไว้วางใจกับ Rentokil ในการแก้ไขปัญหาด้านสัตว์หรือแมลงรบกวนที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของพวกเขา เรามีการนำเสนอการให้บริการด้านกำจัดสัตว์รบกวนอย่างครบวงจรตั้งแต่แมลงบินไปจนถึงสัตว์เลื้อยคลาน หรือจำพวกอื่นๆที่อยู่ตามธรรมชาติ. ซึ่งในแต่ละประเทศก็จะพบความท้าทายที่แตกต่างกัน อาทิเช่น งูสายพันธุ์ต่างๆในแอฟริกา หรือ ปลวกที่มีอยู่หลากหลายสายพันธุ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้เราได้พัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความท้าทายที่แตกต่างอยู่เสมอและเราก็มั่นใจว่าเรามีเทคโนโลยีที่ให้การสนับสนุนที่ดีอีกทั้งยังตระหนักถึงความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

คุณทราบหรือไม่?

เป็นนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล จากการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สาย จุดเด่นของ Pest Connect เมื่อมีสัตว์รบกวนเดินผ่านตัวเซนเซอร์ จะมีสัญญาณแจ้งเตือนผ่านมายังบริษัท Rentokil โดยอัตโนมัติ ทำให้บริษัทฯสามารถตอบสนองต่อการบริการและเข้าแก้ไขปัญหาสัตว์รบกวนได้อย่างรวดเร็ว

เป็นการบริการกำจัดตัวเรือดหรือแมลงบนเตียงของท่านโดยไม่ใช้สารเคมี ซึ่งจะใช้ความร้อนกำจัด ตัดวงจรชีวิตและการแพร่กระจายของสัตว์รบกวนเหล่านั้นในคราวเดียว

Rentokil ตระหนักถึงความอันตรายและกฏการบังคับใช้สารอันตรายที่อาจจะมีขึ้นในอนาคต อาทิเช่น ชุดอุปกรณ์ RADAR จะใช้ก๊าซคอร์บอนได้ออกไซด์ แทนเหยื่อพิษที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน


Initial Hygiene

Initial Hygiene เราเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านบริการสุขอนามัยภัณฑ์ครบวงจร อาทิเช่น เครื่องกระจายกลิ่นน้ำหอม ถังรองรับผ้าอนามัย เครื่องเป่ามือ กระดาษชำระ เครื่องจ่ายสบู่เหลวล้างมือ พรมเช็ดเท้า เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ของเราได้มีนวัตกรรมการออกแบบมาโดยเฉพาะ ในผลิตภัณฑ์รุ่น "Signature และ Reflection" เพื่อให้ดูทันสมัย และยังคงอรรถประโยชน์ครบถ้วนตามแบบของ Initial Hygiene

การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดและถูกสุขอนามัยนั้น จะทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และลดการแพร่กระจายเชื้อโรคระหว่างคนสู่คน ส่งผลให้พนักงานลาหยุดน้อยลง และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

 

คุณทราบหรือไม่?

ผลิตภัณฑ์ของเรานั้นปราศจากการสัมผัสกับตัวเครื่อง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากการใช้ห้องน้ำ

ผลิตภัณฑ์ของเรานั้นได้มีการปรับรูปโฉมและสีสันให้ดูทันสมัยมากขึ้น เพื่อให้เหมาะสม และส่งเสริมภาพลักษณ์ในการตกแต่งภายในของลูกค้า โดยมีทั้งหมด 9 สี 3 แบบ

การล้างมือมีความสำคัญมากในการช่วยลดการติดเชื้อต่างๆ จากการทดลองกับผู้บริโภคประมาณ 100,000 คน พบว่าการล้างมือเป็นประจำนั้นจะชวยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค

เราสามารถลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกจากการใช้สเปรย์กระป๋องอัดแก๊ส ได้ถึง 50,000 กระป๋อง สามารถลดขยะลงได้ 46% ใช้สารเคมีลดลง 25% โดยใช้สารเคมีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแทน


Ambius

Ambius เป็นอีกหนึ่งบริการที่เราเสนอให้เป็นทางเลือกกับลูกค้า ซึ่งเป็นการบริการนำต้นไม้ ดอกไม้ เพื่อมาปรับแต่งภูมิทัศน์ภายในสำนักงานและในพื้นที่ต่างๆ. งานบริการของเราจะเป็นการนำต้นไม้จริง ทีมีความสดและสวยงามไปประดับตกแต่งตามพื้นที่ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็น ออฟฟิศสำนักงาน หรือการตกแต่งเพื่อความสวยงามในเทศกาลต่างๆ ทั้งนี้ยังรวมถึงการดูแลรักษาและการซ่อมแซม หากต้นไม้มีความซีดจาง ชำรุดหรือไม่สดใส เราจะนำต้นใหม่ไปเปลี่ยนให้กับลูกค้า เราได้เห็นและตระหนักถึงความสำคัญด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน หากพวกเขามีพื้นที่ที่สดใส สดชื่นและแวดล้อมด้วยทัศนียภาพที่ดี นั่นหมายถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตและการทำงานก็จะมีความสุขไปด้วยเช่นกัน โดยแต่ละพื้นที่หรือธุรกิจก็จะมีการตกแต่งที่แตกต่าง บ่งบอกถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัว

 

คุณทราบหรือไม่?

ธุรกิจ Ambius สร้างความภาคภูมิใจให้ตนเองด้วยการเป็นผู้นำทางด้านการออกแบบและตกแต่งสวน หลายๆ บริษัทฯ เชื่อมั่นและมอบความไว้วางใจให้เราเป็นผู้ดูแล และเราก็ได้มุ่งมั่นทำงานกันอย่างหนัก ซึ่งในปี 2017 ได้ตอกย้ำความสำเร็จให้กับเราโดยการชนะเลิศการประกวดรางวัลจำนวน 25 รางวัล ถือเป็นการบันทึกสถิใหม่ให้กับธุรกิจ Ambius

การสร้างความสัมพันธ์และคุณภาพชีวิตที่ดีถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกัน เมื่อทุกคนได้อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นมิตร และเป็นธรรมชาติ จะส่งผลให้ผู้ที่ทำงานและผู้ที่มาเยือนได้รับประสบการณ์ที่ดี และมีพลังในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น เรามีความภูมิใจที่มีส่วนสนับสนุนและทำการวิจัยในเรื่องของ "สำนักงานสีเขียว (Biophilic Office) "

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบ และตกแต่งสถานที่ในเทศกาลสำคัญต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่ได้สัมผัสรู้สึกประทับใจ และรู้สึกมีส่วนร่วมไปด้วย ยกตัวอย่างเช่น ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ เราได้มีการจัดส่งต้นคริสมาสจำนวน 2,700 ต้นของประดับตกแต่งอีกจำนวน 750,000 ชิ้น และไฟประดับต้นคริสมาสนับล้านดวง ซึ่งมีความยาวเท่ากับ 2.5 กิโลเมตร สำหรับเทศกาลสำคัญนี้