'ทำไมถึงต้องร่วมงานกับเรา

พนักงานบริการกำจัดแมลงชายคุกเข่าลงในสวนกับสว่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีม.

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทชั้นนำระดับโลก Rentokil Initial ได้กำหนดมาตรฐานสิ่งที่ใช้ดำเนินธุรกิจผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เราได้มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรในฝัน/องค์กรในอุดมคติที่มีคนอยากร่วมงานด้วย และเดินหน้าไปด้วยความรับผิดชอบและการเคารพในตัวของพนักงานเราเช่นกัน

เรารู้สึกมีความสุขและประทับใจหากพนักงานของเรามีงานอดิเรกที่พวกเขาอยากทำ เช่น การเล่นกีฬา เราตระหนักถึงว่าพนักงานทุกๆท่านล้วนอยากใช้เวลาที่มีค่ากับครอบครัวทั้งสิ้น

พนักงานบริการสเตอร์ริเทคหญิงและiPadในร้านอาหาร
โอกาสในการสร้างรายได้เพิ่ม

'ที่ Rentokil Initial มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลากหลายตำแหน่งที่จะสามารถสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ที่มากกว่าเงินเดือน อาทิเช่น เรามีเงินพิเศษต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โบนัส หรือ คอมมิชชั่น

พนักงานบริการแอมเบียสหญิงและดอกไม้
การสร้างความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง

ทางบริษัทฯคาดหวังว่าพนักงานทุกท่านจะทำงานและสามารถรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง อาทิเช่น พนักงานบริการที่มีงานบริการประจำ ซึ่งบ่อยครั้งที่ท่านต้องลงมือปฏิบัติหน้าที่ด้วยตนเองโดยที่ไม่ได้มีผู้บังคับบัญชาไปด้วยทุกครั้ง แต่ถ้าท่านต้องการความช่วยเหลือ ผู้บังคับบัญชาพร้อมที่จะเข้าไปสนับสนุน

พนักงานบริการกำจัดแมลงชายและเพื่อนพนักงาน

โอกาสก้าวหน้าในสายงาน

ทุกๆตำแหน่งงานในบริษัทฯ มีโอกาสในการก้าวหน้า ซึ่งสามารถสร้างรายได้เพิ่มให้กับท่าน.

ยกตัวอย่างเช่น พนักงานบริการด้านสุขอนามัยจะถูกแบ่งเป็น 4 ระดับ.

พนักงานใหม่ช่วงฝึกอบรม

พนักงานบริการระดับ1สามารถรับผิดชอบงานและออกไปบริการได้ด้วยตนเอง

พนักงานบริการระดับ2 สามารถจะติดตั้งอุปกรณ์ในพื้นที่ของลูกค้าได้, มีโอกาสได้รับเงินพิเศษจากค่าทักษะ หรือค่าล่วงเวลา

พนักงานบริการระดับ3สามารถจะติดตั้งอุปกรณ์ในพื้นที่ของลูกค้าได้, มีโอกาสได้รับเงินพิเศษจากค่าทักษะ หรือสามารถเข้าทำบริการแทนพนักงานท่านอื่นๆได้

พนักงานบริการกำจัดแมลงหญิงและเพื่อนพนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรม

การฝึกอบรมและพัฒนา

Rentokil Initial มีแผนการพัฒนาและฝึกอบรมอย่างหลากหลาย เพื่อยกระดับทักษะของพนักงานทุกท่าน

U+ เป็นเสมือนมหาวิทยาลัยภายในองค์กร ที่มีแผนการอบรมหลายหลายช่องทางรวมถึง การอบรม Online ผ่านทาง U+ หรือจะเป็นแบบการอบรมในห้องเรียน ที่มีมากกว่า 300 หลักสูตร ครอบคลุมทุกๆสายงาน และในแต่ละปีทางทีมฝึกอบรมมีการสร้างหลักสูตรใหม่ๆเข้าไปในระบบเพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ

ยกตัวอย่างความสำเร็จและทุ่มเทของฝ่ายฝึกอบรมในประเทศหนึ่งของปีที่ผ่านมา ได้มีการจัดฝึกอบรมมากกว่า 3,000 วัน ให้กับพนักงานบริการ

พนักงานบริการกำจัดแมลงคุยกับเพื่อนพนักงาน

การทำงานให้กับบริษัท Rentokil Initial เป็นอย่างไรบ้าง?

'อันดับแรก เราเป็นบริษัทที่มีสาขาอยู่ในพื้นที่ที่ท่านคุ้นเคยอยู่แล้ว และในขณะเดียวกันเรายังเป็นบริษัทฯระดับประเทศและมีสาขาอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งท่านมีโอกาสในการเติบโตในสายอาชีพหรือในตำแหน่งอื่นๆ ที่ท่านสนใจและทางบริษัทฯ เห็นว่าเหมาะสมกับท่าน

ไม่ว่าท่านจะทำงานอยู่ที่ไหน หรือในตำแหน่งใด เรามีหลายๆ อย่างที่คล้ายกัน:


เรามีความพยายามตอบสนองความต้องการของลูกค้าอยู่ตลอดเวลา พนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีที่สุดและเกินความคาดหวังของลูกค้าอยู่เสมอ ถ้าบริษัทฯ พบว่าการให้บริการกับลูกค้าต่ำกว่ามาตรฐานของบริษัทฯ เราจะเข้าดำเนินการแก้ไข และปรับปรุงโดยเร็วที่สุด

ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการให้บริการกับลูกค้าของเรา โดยเรามีการฝึกอบรมให้กับพนักงานทุกคนเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ พัฒนาระบบการให้บริการ พร้อมทั้งมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย เรามุ่งหวังในการให้บริการที่มีคุณภาพตั้งแต่ครั้งแรกเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตามไม่มีสิ่งใดสำคัญไปกว่าความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้าของเรา นโยบายความปลอดภัยของบริษัทฯ ของเราเป็นมาตรฐานระดับโลก ทางบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นให้พนักงานทุกคนกลับบ้านอย่างปลอดภัย

บริษัทฯ ของเราเป็นองค์กรที่ลดความซับซ้อนในการบริหารงาน การติดต่อสื่อสาร ระหว่างพนักงาน หัวหน้างาน และลูกค้าใกล้ชิดกันมากขึ้น ลดช่องว่างระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ให้เข้าถึง ช่วยเหลือ สนับสนุนซึ่งกันและกัน เราต้องขอขอบคุณพนักงานทุกคนที่ร่วมกันทำให้องค์กรของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

สถานที่ทำงานของพวกเรานั้นเป็นที่ที่มีความท้าทายและมหัศจรรย์เป็นอย่างมาก เช่น พระราชวัง รัฐสภา สนามกีฬาระดับโลกและโรงละคร เป็นต้น

เรามีวัฒนธรรมองค์กรในการสร้างให้พนักงานมีความผูกพันกับองค์กร และประสบความสำเร็จในสายอาชีพของตนเองและเติบโตไปพร้อมๆ กับบริษัทฯ ซึ่งพนักงานที่ทำงานกับบริษัทฯ นานที่สุดมีอายุงานถึง 48 และ 49 ปี

เรามีการตั้งมารตราฐานที่สูงในการทำธุรกิจ ซึ่งสามารถเห็นได้ในจรรยาบรรณองค์กรณ์ของเรา เรามีความมุ่งมั่นในการให้บริการที่ได้ผลดีที่สุด และ ทำด้วยวิธีที่ดีที่สุด ปฏิบัติกับ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และสังคมรอบข้าง ด้วยการให้เกียรติ์ และความจริงใจ

เรามีความหลากหลายในองค์กรณ์และมีความต้องการที่จะขยายและผนวกความหลากหลายเหล่านี้ ในทางศีลธรรม และการดำเนินธุรกิจโดยโน้มน้าวให้ผู้ทีมีความรู้ ความสามารถ เข้าร่วมงานกับเรา นวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่จะทำให้ได้ผลงานที่ดีขึ้น

เรามีความมุ่งมั่นที่จะก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ที่จะทำให้เราอยู่เหนือคู่แข่งของเรา และเรายังมีการสร้างนวัตกรรมออกมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อแบบดิจิทัล เราร่วมมือกับกูเกิ้ลและบริษัทชั้นนำด้านนวัตกรรม เพื่อรักษาให้เราได้เป็นผู้นำและการให้บริการที่ดีที่สุดในธุรกิจนี้

เราคือผู้นำในธุรกิจนี้ เรามีบุคคลากรที่ดีที่สุด และเรามีนวัตกรรมที่ดีที่สุด เครื่องมือที่ล้ำสมัย และมีการฝึกอบรมและพัฒนาการในธุรกิจของเรา

ท่านสามารถอ่านจรรยาบรรณองค์กรณ์ของเราได้ที่นี่