Kỹ Thuật Kiểm Soát Côn Trùng Dịch Hại Trong Tư Thế Quỳ Gối

Bảo vệ Con Người. Nâng cao Cuộc Sống.

Hãy gia nhập một trong những công ty dịch vụ lớn nhất trên thế giới, bảo vệ con người khỏi bệnh tật và nâng cao cuộc sống của họ thông qua sự khỏe mạnh và hạnh phúc.

Khám phá thêm để chọn sự nghiệp của bạn tại Rentokil Initial


Một Gia đình

Thông qua tất cả các công việc kinh doanh của chúng tôi, các đồng nghiệp của chúng tôi cung cấp các dịch vụ quan trọng cho khách hàng của chúng tôi như kiểm soát dịch hại, giải pháp cho nhà vệ sinh, dịch vụ mùi hương và cây trồng.

Logo Của Dịch Vụ Kiểm Soát Côn Trùng Dịch Hại Rentokil Logo Của Dịch Vụ Giải Pháp Vệ Sinh Initial Logo Ambius Logo Của Mùi Hương Cao Cấp Logo Steritech
Nữ Kỹ Thuật Dịch Vụ Giải Pháp Vệ Sinh Initial Với Hộp Đựng Xà Phòng
Hình dung công việc hàng ngày của bạn tại Rentokil Initial
Tìm vai trò của bạn

Để tìm hiểu thêm về cách làm việc tại Rentokil Initial, hãy hoàn thành bài kiểm tra tương tác để hiểu thêm về vai trò của chúng tôi và xem liệu bạn có phù hợp hay không.