JUMP TO CONTENT

Senior Customer Development Executive-Hygiene (Pathum Thani, Ayutthaya Area)

  1. Sales / Business Development
  2. Full-time

__jobinformationwidget.freetext.LocationText__

Bangkok, Thailand

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายด้านบริการสุขอนามัย

ขายงานสัญญาบริการด้านสุขอนามัย อาทิเช่น เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจล, ระบบค่าเชื้อเครื่องสุขภัณฑ์ในห้องน้ำ, ถังรองรับผ้าอนามัย, น้ำยาเช็ดฝารองนั่งชักโครก, เจลโฟมฟองสบู่ล้างมือ, เครื่องกระจายกลิ่นปรับอากาศ เป็นต้น

พื้นที่หลักที่รับผิดชอบ : ลูกค้าในเขตพื้นที่ กรุงเทพและปริมณฑล ปทุมธานี อยุธยา สระบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

- รักษากลุ่มฐานลูกค้าของทางบริษัทและเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ เพื่อสร้างฐานกำไรและขยายธุรกิจ

- เข้าพบปะ ติดตาม ติดต่อสอบถาม พูดคุย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า

- จัดเตรียมข้อมูลและเข้านำเสนอข้อมูลธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทแก่กลุ่มลูกค้า

- ติดตามและรับผิดชอบดูแลในเรื่องของเงื่อนไขการเรียกแก็บชำระกับกลุ่มลูกค้าที่ได้เจราจาต่อรอง

- เจรจาต่อรองในข้อเสนอต่างๆ ของทางบริษัทเพื่อคงรักษาผลประโยนช์ให้กับทางบริษัทและคงความพึงพอใจของลูกค้า

- รับเรื่องให้คำปรึกษารวมถึงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในกรณีเกิดข้อร้องเรียนจากทางลูกค้า

- ศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์จากกลุ่มธุรกิจเดียวกันในตลาดเพื่อสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน

- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Requirements:

คุณสมบัติ:

- ผู้สมัครอายุ 28 ปีขึ้นไป

- จบการศึกษาชั้นปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ขายอย่างน้อย 3-5 ปี

- มีทักษะชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์

- มีทักษะคล่องแคล่วในการนำเสนอ พูดคุย เจรจาต่อรองหรือแก้ไขปัญหาเฉาพะหน้า

- มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน

- มีใจรักงานบริการ ผลักดันเป้าหมาย และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

- หากมีประสบการณ์หรือความรู้เกี่ยวกับด้านธุรกิจกำจัดแมลงและสุขอนามัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Benefits:

- ประกันกลุ่ม (Life, Health, Accident)

- ประกันสังคม (SSO)

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- วันหยุดพักผ่อนประจำปี

- ตรวจร่างกายประจำปี

- ปรับเงินเดือนประจำปี

- ค่าเสื่อมรถยนต์และบัตรน้ำมัน

- คอมมิชชั่น

List #1

Articles you might be interested in

Sam Schader I.T Director at Rentokil-Initial
From Graduate to IT Director: Follow Sam's Journey

Teaser

Company update

Content Type

Life at RI

Publish date

04/08/2024

Summary

Sam Schrader is the UKIB Region & Corporate Functions IT Director at Rentokil Initial. She first joined Rentokil Initial as a graduate student in the RI Management program in April 2005, where

Teaser

Read about Sam Schrader's fantastic journey from a new graduate to becoming the IT Director at Rentokil Initial. Sam's story shows us how learning from others, trying out different jobs, and always being willing to learn can lead to great success in the IT and business industry. Explore her story to see what it takes to build a successful career.

Read more
Person typing on a keyboard and tapping a futuristic illustration of people icons
Unveiling our new careers site!

Teaser

Company update

Content Type

News

Publish date

11/29/2023

Summary

We are thrilled to announce the launch of our brand-new career site, a platform designed to help you find the perfect job at Rentokil Initial and showcase our vision and values. Why the c

Teaser

We are thrilled to announce the launch of our brand-new career site, a platform designed to help you find the perfect job at Rentokil Initial and showcase our vision and values.

Read more
Group of female graduates posing together
What is the Rentokil Initial graduate scheme like?

Teaser

New hire

Content Type

Blog

Publish date

09/08/2023

Summary

Inside the Corporate graduate scheme: 1 scheme, countless experiences Aman Bains, Finance Graduate "One thing I have learnt during this graduate scheme is that my career is

Teaser

Read more
Employees celebrating Initial's 120th anniversary at a warehouse with Initial blue signage
Initial celebrates 120 years!

Teaser

Company update

Content Type

Life at RI

Publish date

08/24/2023

Summary

In June we celebrated 120 years of our Initial brand. It has been 12 decades since Arthur and Laura Bigelow set up a unique office towels business in London, with customers’ initials embroidered

Teaser

In June we celebrated 120 years of our Initial brand. It has been 12 decades since Arthur and Laura Bigelow set up a unique office towels business in London,

Read more
Group of employees posing for the Asia torch journey charity initiative
Asia torch journey

Teaser

Company update

Content Type

Life at RI

Publish date

08/24/2023

Summary

Carrying the RI torch across Asia and MENAT Rentokil Initial is not just any company. Rentokil Initial is a company with its feet planted squarely on solid ground and with a phenomenal vision to

Teaser

Rentokil Initial is not just any company. Rentokil Initial is a company with its feet planted squarely on solid ground and with a phenomenal vision to become the most loved and respected services business on the planet.

Read more
England female cricket team hugging on the pitch
Period Dignity

Teaser

Company update

Content Type

Life at RI

Publish date

08/24/2023

Summary

Promoting Period Dignity in partnership with the England and Wales Cricket board Initial Washroom Hygiene and The England and Wales Cricket Board (ECB) have announced a high-profile partnership d

Teaser

Initial Washroom Hygiene and The England and Wales Cricket Board (ECB) have announced a high-profile partnership designed to bring period dignity to grassroots cricket by ensuring menstruation is not something that holds back women and girls from playing cricket.

Read more
Two women working in a Rentokil Initial science lab
Future Innovation

Teaser

Company update

Content Type

Life at RI

Publish date

08/24/2023

Summary

New science opens doors for future innovation At Rentokil Initial we pride ourselves on our ability to innovate to provide the best possible products and services for our customers. Our world-lea

Teaser

At Rentokil Initial we pride ourselves on our ability to innovate to provide the best possible products and services for our customers.

Read more
3,500 Trees

Teaser

Company update

Content Type

Life at RI

Publish date

08/24/2023

Summary

Another 3,500 trees planted in the Pacific! This year eight colleagues from Ambius and Initial Hygiene joined 132 volunteers in the largest community tree planting weekend at the Nightwings rainf

Teaser

This year eight colleagues from Ambius and Initial Hygiene joined 132 volunteers in the largest community tree planting weekend at the Nightwings rainforest to plant over 3,500 trees.

Read more

Search

Browse Jobs